Facturering door zelfstandige artiesten

De artiest is zelfstandig ondernemer (ingeschreven bij KvK) en stuurt MEProductions een factuur van de geleverde dienst. Zie factuureisen hieronder waar de factuur aan moet voldoen. Sinds de afschaffing van de VAR per 1 mei 2016 is het van belang dat er een verklaring op de factuur staat, waarbij wordt aangegeven geen gebruik te maken van de artiestenregeling (zie punt 14 bij de factuureisen).

Factuureisen voor zelfstandige artiesten

 Hieronder de (wettelijke) verplichtingen waaraan een factuur moet voldoen:

1. Volledige naam en adres van de artiest
2. Naam en adres opdrachtgever:
    Aan: MEProductions
    Blankenstein 124
    7943 PE MEPPEL
3. Btw-nummer artiest (NL*********B01)
4. KvK-nummer artiest
5. Factuurdatum
6. Factuurnummer (opeenvolgend: bijvoorbeeld 20190038)
7. Duidelijke omschrijving van de dienst die je hebt geleverd
8. Datum waarop de dienst heeft plaatsgevonden
9. Plaats waar de dienst heeft plaatsgevonden
10. Het bedrag exclusief btw
11. Het btw-tarief
12. Het btw-bedrag
13. Het totaalbedrag inclusief btw
14. Verklaring om geen gebruik te maken van de artiestenregeling. Zet bijvoorbeeld de volgende tekst op de factuur:

‘Ik kies er als artiest voor om géén gebruik te maken van de artiestenregeling, dus om géén loonheffingen te laten afdragen en niet verzekerd te zijn voor de werknemersverzekeringen.’

LET OP! Als één of meerdere van bovenstaande verplichtingen ontbreekt/ontbreken, wordt de factuur zonder uitbetaling ervan teruggestuurd.

Als zelfstandig ondernemer voldoe je aan de volgende criteria:

 • Er wordt gestreefd naar winst
 • Je verwerft inkomen uit de onderneming
 • Er is op redelijke termijn winst te verwachten
 • Je hebt meer dan drie opdrachtgevers
 • Je bent niet afhankelijk van één of meerdere opdrachtgevers
 • Je maakt reclame, je werft werk
 • Je vergoeding komt tot stand door vrije onderhandeling
 • Je bepaalt tijden, tempo en voorwaarden van je werk
 • Je presenteert jezelf als zelfstandig ondernemer
 • Je beschikt over werkruimte
 • Je verricht arbeid om opbrengst te behalen
 • Je schrijft facturen uit en hebt dus vorderingen
 • Je maakt kosten om je opbrengsten te behalen
 • Je investeert in de onderneming
 • Er is een kans dat je een opdracht niet binnen haalt
 • Er is een kans dat een opdrachtgever je niet weer vraagt
 • Er is een risico dat je je investeringen niet terugverdient
 • Je loopt risico dat je je geld niet krijgt

Uiteraard hoef je niet aan iedere afzonderlijke eis te voldoen maar dit zijn richtlijnen voor het bepalen van je ondernemerschap.