01-05-2016 VAR afgeschaft

Per 1 mei 2016 is de VAR afgeschaft en daarmee verdwijnt deze mogelijkheid om uit de artiestenregeling te stappen. Met de nieuwe Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) worden er alternatieven geboden voor artiesten.

Samenvattend:

 1. Er zijn twee goede mogelijkheden gecreëerd om per 1 mei 2016 de afschaffing van de VAR op te vangen
 2. Wel is het eerst belangrijk om vast te stellen dat er geen sprake is van een dienstbetrekking, want dan zou er wel verloond moeten worden (als werknemer)
 3. Als er geen dienstbetrekking is kan de afweging gemaakt worden of de artiestenregeling gunstig is om te gebruiken. Dat kan eventueel via een verloningsbureau
 4. Om uit de artiestenregeling te stappen zijn er twee manieren om de VAR-wuo te vervangen, namelijk met een
  • goedgekeurde modelovereenkomst
  • eigen verklaring, bij de bevestiging van het optreden + op de factuur
 5. Verder verandert er niets aan de artiestenregeling
 6. De nieuwe regels voor artiesten gaan al direct in per 1 mei 2016. Alleen voor de beoordeling of er misschien sprake zou zijn van een dienstbetrekking geldt een overgangsperiode van een jaar.

Wat moet er op een factuur vermeld worden?

Hieronder een lijst met een aantal verplichtingen voor op je factuur:

1)   Factuurdatum

2)   Een opeenvolgend factuurnummer (fout: 05012017 / goed: 20170038)

3)   BTW identificatienummer van de onderneming   (NL*********B01)

4)   Naam, adres en woonplaats van artiest

5)   Naam, adres en woonplaats van opdrachtgever

6)   Een duidelijke omschrijving van de geleverde diensten

7)   De datum waarop de dienst heeft plaatsgevonden

8)   Het toegepaste BTW-tarief   (9 of 21%)

9)   Het te betalen BTW-bedrag

10) Het totaalbedrag

11) De volgende tekst is verplicht: "Met de afschaffing van de VAR per 1 mei 2016 kies ik ervoor om uit de artiestenregeling van art. 5a Wet LB en art. 4 Besluit van 24 december 1986 (sociale verzekeringen) te stappen. Ik maak dus géén gebruik van deze artiestenregeling, waardoor er géén loon/heffingen voor mij hoeven worden afgedragen en ik niet verzekerd ben voor de werknemersverzekeringen. Door deze keuze mag de gage voor het optreden bruto aan mij worden uitbetaald."

Als ondernemer voldoe je aan de volgende criteria:

 • Er wordt gestreefd naar winst
 • Je verwerft inkomen uit de onderneming
 • Er is op redelijke termijn winst te verwachten
 • Je hebt meer dan drie opdrachtgevers
 • Je bent niet afhankelijk van één of meerdere opdrachtgevers
 • Je maakt reclame, je werft werk
 • Je vergoeding komt tot stand door vrije onderhandeling
 • Je bepaalt tijden, tempo en voorwaarden van je werk
 • Je presenteert jezelf als zelfstandig ondernemer
 • Je beschikt over werkruimte
 • Je verricht arbeid om opbrengst te behalen
 • Je schrijft facturen uit en hebt dus vorderingen
 • Je maakt kosten om je opbrengsten te behalen
 • Je investeert in de onderneming
 • Er is een kans dat je een opdracht niet binnen haalt
 • Er is een kans dat een opdrachtgever je niet weer vraagt
 • Er is een risico dat je je investeringen niet terugverdient
 • Je loopt risico dat je je geld niet krijgt

Uiteraard hoef je niet aan iedere afzonderlijke eis te voldoen maar dit zijn richtlijnen voor het bepalen van je ondernemerschap.