Modelovereenkomst voor artiesten die via MEProductions optreden

Als je als artiest geen zelfstandig ondernemer bent en geen gebruik wilt maken van de service artiestenverloning, dan heb je de mogelijkheid om je gage via een modelovereenkomst te ontvangen.

Zowel een individuele artiest als een artiestengezelschap kan gebruik maken van de modelovereenkomst ‘opting-out’. Voor het optreden moet deze overeenkomst worden opgesteld en getekend door zowel de opdrachtgever als de artiest (of vertegenwoordiger van het artiestengezelschap). De gage wordt na het optreden overgemaakt naar de artiest of vertegenwoordiger van het artiestengezelschap.

De optie om gebruik te maken van de modelovereenkomst 'opting out' bieden wij alleen aan de artiesten die via MEProductions optreden. Anders kan er gebruik worden gemaakt van de service ME-Artiestenverloning.