Samenwerkingsovereenkomst met Buma & MEProductions

Buma vertegenwoordigt makers van muziekwerken (componisten en tekstdichters) en hun uitgevers, van over de hele wereld. Door hen beschikken artiesten over het repertoire waarmee zij aan hun publiek een fantastisch evenement kunnen bezorgen. Voor het gebruik van dat repertoire is voorafgaande toestemming nodig van de makers van die muziekwerken. Buma kan als enige partij in Nederland die toestemming (licentie) verlenen.

Voor evenementen waarbij Buma-repertoire wordt gebruikt is een licentie nodig. De organisator dient ervoor te zorgen dat hij deze wettelijke verplichting nakomt door vooraf een licentie te verkrijgen. Voor iedere licentie is een vergoeding verschuldigd. Deze wordt doorbetaald aan de makers van de gebruikte muziekwerken. Het Algemeen Tarief van Buma is van toepassing. Als de gebruikte muziek voor ten minste twee derde uit Buma-repertoire bestaat, bedraagt de licentievergoeding 7% van de recette of de gages/uitkoopsommen. Daarbij geldt het hoogste van deze bedragen als grondslag.

Alleen via geselecteerde boekingskantoren

Aan een aantal geselecteerde Nederlandse boekingskantoren, heeft Buma toestemming gegeven om een voorschot in rekening te brengen. Deze boekingskantoren brengen bij  de verkoop van artiesten standaard een op het Algemeen Tarief van Buma gebaseerd percentage van de gage/uitkoopsom in rekening. Door betaling daarvan, rekent u een voorschot af op de uiteindelijk aan Buma verschuldigde licentievergoeding. De totaal voor uw evenement verschuldigde licentievergoeding wordt op basis van het Algemeen Tarief berekend. Als deze licentievergoeding hetzelfde is als het betaalde voorschot, dan is daarmee de vereiste toestemming geregeld. Is de licentievergoeding hoger dan het voorschot, dan dient u het verschil aan Buma te voldoen. Ook verzorgen deze boekingskantoren voor u de opgave van de gebruikte muziekwerken. Zo kan Buma geïncasseerde vergoedingen nog nauwkeuriger uitkeren. 

Alleen boekingskantoren vermeld op de limitatieve lijst op www.bumastemra.nl/ boekingskantoren mogen namens Buma voorschotten in rekening brengen. Boekt u  artiesten niet via een boekingskantoor dat op deze lijst staat vermeld? Dan dient u  zelf voorafgaand aan het evenement rechtstreeks contact met Buma op te nemen voor een licentie.

Meer informatie over het Algemeen Tarief en het geldende minimumtarief, vindt u op www.bumastemra.nl . Als uw bedrijf al een regeling voor amusementsmuziek met Buma heeft gesloten, heeft u een licentie nodig op basis van Algemeen Tarief bij een entreeprijs vanaf € 25,00 en/of als de gage/uitkoopsom van de uitvoerend artiest € 1.000,00 of hoger is.